Kvalitetspolicy

Vi ska fortsätta utveckla ett påtagligt och effektivt kvalitetssystem och alltid förbättra verksamheten mot en ökad kundtillfredsställelse. Vi skall alltid sträva efter en tydlig kommunikation med våra kunder för att minimera missförstånd och felaktigheter. Det skall aldrig vara frågetecken huruvida våra arbetsuppgifter är när vi startar ett jobb. Vi och dom leverantörer vi samarbetar med skall alltid sträva efter kvalitet som miljö och arbetsmiljö.

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade och följer måleriföretagens krav och rekommendationer. Vi har tillgång till lagbevakning med den senaste informationen gällande miljö. För oss är det viktigt att hela tiden vara uppdaterade och följa branschens trend med utfastning av oljebaserade färger och andra icke miljövänliga material och tillsammans sträva efter en bra miljö. Vi använder oss av välkända fabrikat på material och rätt utrustning. Vi sorterar alltid avfall för återvinning

Mål & Affärsidé

Vi skall alltid sträva efter att bli bättre och ha en säker och trevlig arbetsplats. För oss är det viktigt våra medarbetare trivs och har en stabil samvaro. Har vi nöjda och engagerade medarbetare kommer vi tillsammans kunna hjälpa våra kunder på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

 
  • Många års erfarenhet
  • Vi är miljöcertifierade
  • Vi lämnar alltid garanti
  • Sortering av avfall för återvinning
  • Vi åtar oss alla slags måleriarbeten